شرح موضوعی خطبه غدیر ( ۲ ) 

موضوع : ذکر سلسله اسناد مختلف خطبه غدیر تا امام باقر صلوات الله علیه .

– اهمیت خواندن خطبه غدیر و گذاشتن جلساتی همچون سایر ادعیه ، برای خواندن و توجه به فرازهای آن توسط شیعیان امری ضروری است .
– سند خطبه غدیرِ طولانی با چند واسطه از سه نفر نقل شده است .
۱ – از امام باقر علیه السلام از طریق چند واسطه در کتاب احتجاج شیخ طبرسی نقل شده است .
و مرحوم سید بن طاووس هم در کتاب یقین، سلسله راویان حدیث طولانی غدیر را از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده اند .
۲ – روایت حذیفه بن یمان هم با ذکر نام راویان در کتاب اقبال مرحوم سید بن طاووس نقل شده است .
۳ – و روایت زید بن ارقم هم با ذکر نام راویان آن در کتاب تحصین سید بن طاووس نقل شده است .
– خطبه غدیر یکی از آن نقطه اتکا های بسیار مهم شیعه است ، چرا که یک برنامه جامع و کامل و بین المللی و برای همه بشریت است .