کلیپ تصویری : شرح و تفسیر سوره ی قدر از روایات

موضوع : روح القدس حجت هرزمان است.

— روح القدس عنوانی برای مدیرکل عالم است که در هر دوره ای سکان مدیریت امور در دستشان است ِ

— نزول ملائکه و روح القدس در شب قدر چگونه است؟

— قرآن بصراحت نزول ملائکه و روح القدس را در شب قدر برای امضای تمامی پرونده ها تایید می کند – منکرین غدیر باید پاسخ دهند برچه کسی نازل میشوند ؟ آیا میتوانند ادعا کنند بر این و آن و….. نازل میشوند؟