شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۳ )

همانطوری که نبوت و پیامبری از طرف خدا تعیین میشود ، وصایت و جانشینی هر پیامبری هم از طرف خدا تعیین میشود .
– امر نبوّت خاتم النبیین صلوات الله علیه ، با سایر پیامبران الهی کاملاً متفاوت است .
– ریشه عصمتِ اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم را میتوان در زیارت جامعه کبیره پیدا کرد .
– در طبقه پنجم زیارت جامعه کبیره ، امام هادی علیه السلام ۵ ضمانت اجرائی را که خدا برای انجام ماموریتهای ۱۲ گانه به امام عنایت فرموده است را بیان کرده اند . که از.. عصمکم الله من الزلل ….تا طهرکم تطهیرا…می باشد .
– بدون آن ۵ ضمانت اجرائی که خدا به امام داده است ، هیچکس در عالم نمیتواند ماموریتهائی که به امام داده شده را به انجام برساند ، گر چه که تمام امکاناتی که خدا به امام داده را در اختیار داشته باشد.