شرح زیارت جامعه کبیره ( ۱ )

– دعاهای ماثوره چیست ؟
– زیارت جامعه کبیره به چه معناست ؟
– دور نمای زیارت جامعه کبیره و تشبیه آن به ساختمان ۲۰ طبقه .
– طبقه اول ، سلامها
– طبقه دوم ، شهادات
– طبقه سوم ، وسعت امکاناتی که خداوند به ائمه علیها سلام برای ورود به دنیا و انجام ماموریت عنایت فرموده است .
– در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام ، بیش از ۲۰۰ لقب و عنوان برای ائمه علیها سلام بیان فرمودند .
– آیا درک معارف دین فقط از طریق قرآن ممکن است ؟
– قرآنِ بدون عترت، پاسخگوی بسیاری از مسائل و احکام و معارف دینی نمی باشد .
– برای شناخت و معرفت دین ، با هواپیمائی با دو بال ، یعنی با قرآن و روایاتِ معصومین علیها سلام باید پرواز کرد .