کلیپ تصویری : سخنی با فعالین مهدوی درباره ی :

 

— ارسال همه ی رسل و انزال کتب برای برپائی قسط و عدل و رفع ظلم و ستم بوده است ، بویژه هدف از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فراگیرشدن اسلام در گستره ی زمین بود (که هدف از بعثت پیامبران تا کنون به نتیجه نرسیده است)

— هدف ظهور را در روایات گسترش اسلام در سراسر زمین فرموده اند ، یعنی نتیجه ی ارسال رسل و انزال کتب توسط حضرت در ظهور دیده خواهد شد.

— آیا میتوان احتمال داد خدا و معصومین برای رمز گشائی از غیبت و رسیدن بظهور که نتیجه ی ارسال رسل و انزال کتب است هیچ راهکاری نفرموده باشند؟

— در ظاهر و مفهوم همه ی روایات و ادعیه ای که درباره ی ظهور آمده راهکاری که ما از توقیع گفتیم تایید می شود. (راه برون رفت از غیبت اجتماع قلوب در وفای بعهد امامت است)

— هرچند هرنوع فعالیت صحیحی که توسط فعالین مهدوی برای انتشار نام مقدس امام زمان انجام می شود پسندیده است ( معلومست که بد نیست) ولی بخاطر اهمیت موضوع ظهور و نیاز اورژانسی که به آن احساس می شود بسیار ضروریست که تمامی فعالین مهدوی تمرکز تلاششان را در جهت راهکاری که حضرت در توقیع بعنوان راه برون رفت از غیبت فرموده اند قرار دهند.