مفاهیم خطبه ی غدیر — جلسه ی شماره ی (۱)

 

 

سوال از جلسه ی شماره ی (۱) مفاهیم خطبه ی غدیر :

۱ – حداقل خطبه ی غدیر که در کتب سنی ها نقل شده چیست و چند راوی دارد؟

۲ – خطبه ی غدیر که مورد قبول شیعیان است از چند طریق نقل شده است ؟ نام ببرید.

۳ – خطبه ی غدیر اگر هیچ راوی غیر از امام باقر صلوات الله علیه نداشت چرا مورد قبول شیعیان بود؟

۴ – چگونه ثابت می کنید حتی اگر سنی ها خطبه ی غدیر را (که طولانی است و مورد قبول شیعیان است) قبول نکنند ما ثابت می کنیم ارکان اصلی ( مطالب اصلی) خطبه ی غدیر( حدود ۸۰٪ ) در کتب سنی ها نقل شده است؟