گاهی اوقات بخاطر صفات رذیله (گناهی یااشتباهی ) از انسان سرمی زند که عمدی نیست درهمان موقع استغفارمیکند با اینکه بایستی مواظبت کند که حتی خطایی از او سرنزند آیا مراقبت تا این حد هم شامل میشود؟ لطفا درمورد سیروسلوک توضیحاتی بفرمایید.

 

 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید!