سوال:
شناخت امام زمان علیه السلام یعنی چه و چرا باید برای شناخت ایشان کوشید؟ چه کنیم که آقا ازماخشنود بشوند واصلا چراباید ایشون رو ازخودمون خشنود کنیم؟

پاسخ:
میتوانیم نیاز انسان به شناخت امام زمان را به نیازیک تشنه وگرسنه به آب گوارا وغذای کامل تشبیه کنیم، البته همانطور که امکان تغییر ذائقه وجود دارد ومی شود چیزی را که مضراست بجای آب وغذای مقوی به خورد افراد داد، همانطور هم امکان تغییر دادن فکر وعقیده افراد هست که بعد از آن خود انسان بجای احساس نیاز به شناخت امام زمانش، در به در بدنبال اموری بدود که حتی به ضررش است ، خدا در قرآن ومعصومین در روایات یکی از تشبیهاتشان درباره امام ، آب گواراست، مخصوصا امام این زمان ، از جهتی، اهمیت بیشتری دارند، مگر ما از مردم زمان امامهای گذشته بخاطر بی معرفتی شان به امامشان که منجر به شهادتشان هم شد ناراحت نیستیم؟ خب این کار را ما تکرار نکنیم، گریه بر مظلومیت ائمه قبلی وقتی فقط دلسوزی باشد یک ارزش فوق العاده است ولی وقتی دلسوزی مان منجر به عملی بشود که آن عمل ، مظلومیتی که امامان قبلی داشتند را از امام این زمان برطرف یا کم کند ، خیلی مهم تر است ، آیا معرفت وشناخت امام چیزی جز این است که مابتوانیم خودمان را از نظر عمل، عقیده، فکر ونظر با امام (که مثل آب به ایشان نیاز داریم) تطبیق بدهیم؟ مگر خدا امام زمان را برای غیبت خلق کرده؟ اگر غیبت طولانی را فرمودند نگرانی شان را هم گفتند تا ما از بابت طولانی بودن غیبت نگران باشیم و دغدغه اصلی زندگی مان بشود ، امام صادق علیه السلام وقتی با علمشان به زمان غیبتی که می خواست پیش بیاید نگاه می کردند طوری اظهار نگرانی می کردند وگریه می کردند که ما که در زمان غیبت واقع شده ایم اونجور اظهاری نداریم.