کلیپ تصویری طرح مبلغین غدیر (۴)

سوال ماه چهارم( ربیع الثانی) :

چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ابتدای خطبه ی غدیر ۱۱۰ صفت از صفات خداوند را نام بردند؟
—————————-