بررسی راهکارهای ظهور در روایات معصومین صلوات الله علیهم ( ۴ )

ضرورت وجود امام زمان علیه السلام، (مصاحبه با حجت الاسلام مهدوی)
– به جز منکرین غدیر که منکر وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم هستند ، مسلمانهایی که معتقدند ظهور امام زمان علیه السلام جز با اذن الهی انجام نمی گیرد ! چه پاسخی می شود به آنها داد ؟
– آیا معتقد بودن به اذن الهی در رابطه با ظهور امام زمان علیه السلام ، باید همراه با نفی اراده مردم در تحقق ظهور باشد ؟
– شیعیان چگونه می توانند ارتباط اذن الهی و خواست مردم را در ذهنشان جمع کنند ؟
– آیا در قرآن و در روایات (در ثقلین) ، خدای تعالی و معصومین علیهم السلام ، راهکاری را برای برون رفت از غیبتِ امام زمان علیه السلام به شیعیان و مسلمانها پیشنهاد داده اند ؟
– دلیل عقلی برای بودن وجود مقدس امام زمان علیه السلام .
– روایت امام صادق علیه السلام ، در رابطه با غیبت امام زمان علیه السلام و آزمایش مردم .
– مهمترین روایت از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که فریقین هم آنرا نقل کرده اند و مورد قبول علمای شیعه و سنی هست در رابطه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام