کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۷)

موضوع : ضروری بودن تبلیغ غدیر در سطح جهانی

— خطبه ی غدیر قابل انکار نیست چون پیغمبر اکرم هرآنچه یکجا در ۱۸ ذیحجه سال دهم هجری فرمودند را در طول ۲۳ سال رسالتشان بصورت پراکنده بیان کرده بودند و هم اکنون ۷۸ جمله ی کلیدی از خطبه ی غدیر در ۲۱ کتاب منکرین غدیر موجود است ، درواقع باید گفت خطبه ی غدیر قابل انکار نیست.
— با وجود چنین دلیل محکمی بر غیرقابل انکار بودن ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه لازم و ضروریست در بالاترین سطح ممکن درباره ی موضوع غدیر تبلیغ کنیم.