پاسخی به منکرین غدیر (۱۷)

 

چرا با وجود ظلمی که از ابتدا به معصومین علیهم السلام شده اگر بخواهیم درباره ی این مظلومیت حرفی بزنیم متهم می شویم تفرقه افکنیم (اختلاف ایجاد می کنیم) ولی کسانی که ظلم کرده اند برای ردگم کردن بخود حق می دهند دائما شبهه پراکنی کنند؟
آنقدر گفته اند که برخی از ما باور کرده ایم بدهکاریم نه طلبکار!

 

 

برای دیدن اسناد خطبه غدیر این ویدئو زیر را مشاهده نمایید.