سوال

با توجه به تعریفی که در مورد عرش فرمودید عبارت (محدقین) در این جمله زیارت جامعه (خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین) به چه معناست؟
در مورد مکان و مُلک عرش هم اگر امکان داره بیشتر توضیح بفرمایید.

پاسخ ما :

⬅️ ممنون از توجه خاص تان وطرح سوال دیگری که ان شاءالله موجبِ فهم بیشترمان ازمعارف اهل بیت علیهم السلام می شود, بنظرِ من می توانیم ازجمله ی بعد, معنی” محدقین” رافهمید, جمله بعد این است: حتی منّ علینا بکم= تا وقتی که” خدا ” با ” ورودتان بدنیا” به ما منت گذاشت, یعنی تا قبل از ورودتان به دنیا ساکن عرش بودید( باوجودِ احاطه ای که برماسوی الله داشتید مرکز وجود مقدستان ” عرش” بود)
محدقین یعنی تشکیل دهنده, پرکننده ی عرش جز وجود مقدس شما نبود=عرش شمائید, باغ را به این خاطر ” حدیقه” می گویند که همه ی ۴ دیواری را پر از درخت کرده است.