پاسخی به منکرین غدیر ( ۱۰ )

 – آیا درست است که هنگام بیماری پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند : قلم و دوات بیاورید تا مطلبی بنویسم ولی عمر بدون رعایت ادب گفت : ( انّ الرجل لیهجر ، حسبنا کتاب الله ) ؟
– این حرف عمر خطاب به پیغمبر اکرم در چند کتاب و چه کتابهائی از اهل سنت نقل شده است ؟ (آدرس این توهین در کتب منکرین غدیر)
– کاری که امیرالمومنین صلوات الله علیه در صلح حدیبیه ، طبق دستور پیغمبر اکرم برای پاک کردن کلمه (رسول الله) کردند قابل قیاس با توهینی که عمر نسبت به پیغمبر اکرم کرد نیست.
– توجیهات بی پایه و اساس و مضحک منکرین غدیر درباره ی توهین عمر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله .
علت درخواست حکیمانه ی پیغمبر به آوردن قلم و کاغذ در آن لحظات دادن حربه بدست شیعیان است برای شناسائی عمر.