کلیپ تصویری  : سخنی از غدیر (۲)

موضوع : غدیر ، مناسبتی از ابتدای خلقت عالم

 

— بی توجهی به اعمال روز عید غدیر توسط شیعیان علامت تاثیر منفی تلاش منکرین غدیر در بی توجهی به غدیر است.

— مناسبت عید غدیر از قبل از زمان وقوعش ارزشمند بوده است و لذا برخی پیامبران بزرگ اوصیائشان را در چنین روزی تعیین کردند.

— اگر پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله در ایام حج و اجتماع مسلمانان در عرفه وصایت امیرالمومنین صلوات الله علیه را اعلام می کردند این امر که جزو اصول دین است تحت الشعاع موضوع حج که از فروع دین است قرار می گرفت و چه بسا بهانه ای میشد برای تحریف مناسک حج.