بررسی نحوه گریز منکرین غدیر از پذیرش ولایت امیر المومنین علیه السلام (۱و۲)

موضوع ، فرمایش پیغمبر اکرم در رابطه با ثقلین (کتاب و عترت)

و پاسخ به (حسبنا کتاب الله) منکرین غدیر ،

پیامبر مامور بیان و توضیح قرآن هستند.