مجموعه صاعقه امامت

قسمت ششم

 

فضیلتی ویژه برای امیرالمومنین صلوات الله علیه

 

— معصومین نسبت به بقیه مخلوقات برتری دارند ، توصیه شده فضائل اهل بیت را زیاد بیان کنید.
— در روایات است کسی که فضیلتی از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه را ذکر کند ، بنویسد ، بشنود ، ببیند خداوند گناهان دست و گوش و چشمش را می بخشد.
— فضائل معصومین بر دو نوعست ۱– فضائلی که در انحصار آنهاست .
۲- فضائلی که ما هم میتوانیم بخشی از آن را بدست آوریم ( حفظ قرآن – که البته ابوبکر و عمر و عثمان با اینکه ادعّای حسبنا کتاب الله داشتند و میخواستند بر اساس قرآن حکم کنند ولی حافظ قرآن نبودند)
— فضائلِ نوع اول بر دو نوعست ۱ – فضائلی که در میان معصومین مشترک است ( علم و عصمت) ۲ – فضائلی که مخصوص هریک از معصومین است .
یک فضیلت منحصر بفرد نسبت به امیرالمومنین تولد ایشان در خانه خداست که از نظر فریقین مورد تایید است و قابل انکار نیست ، روایاتی در کتب منکرین غدیر در تایید ولادت حضرت در کعبه وجود دارد ، نوع ولادت حضرت در کعبه و خروج از کعبه از وقایع مهمی است که ما شیعیان کمتر از آن بهره برداری کرده ایم.