کلیپ تصویری طرح مبلّغین غدیر (۸)

سوال ماه هشتم (شعبان) :

دو پشتوانه ی عظیم برای ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه را نام برده و پنج نمونه از آیات قرآن که پشتوانه ی پنج فراز از خطابه ی غدیر است را بنویسید.

—————————–