بررسی راهکارهای منتهی به ظهور در روایات( ۵ ) 

موضوع ، لزوم بیداری و تلاش علما و بزرگان ( ۱ )

غیبت امام زمان علیه السلام ،آثار مخرب و چالش برانگیزی برای جوامع دنیائی ، بخصوص مسلمان ها وعلی الخصوص شیعیان داشته و دارد .
– بودن انوار هدایت امام زمان علیه السلام برای حفظ شیعیان در زمان غیبت وبیشتر شدن و مستحکم و پایدار شدن آنها به منزله بی نیاز شدن از ظهور امام زمان علیه السلام نیست .
– آیا معصومین علیهم السلام در روایاتشان ، راهکاری برای زمینه سازی ما جهت تحقق ظهور بیان فرموده اند ؟
– راهکاری که امام صادق علیه السلام برای تحقق ظهور فرموده اند .

– عواملی که شیعیان را از انجام راهکارهای معصومین علیهم السلام در جهت تحقق ظهور بازمی‌دارد ؛
۱ – عارض شدن یک غفلت عمومی در طول تاریخ بر ما شیعیان و زعمای شیعه از وجود مقدس امام زمان علیه السلام .
۲ – آگاه نکردن مردم توسط علما در رابطه با نیاز جامعه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام .
۳ – کمرنگ بودن نقش علما در بسیج مردم برای درخواست ظهور امام زمان علیه السلام از خداوند .

۴ – بیان نکردن راهکارهای معصومین علیهم السلام ، آنطور که باید توسط علما برای شیعیان .
– وظیفه تک تک ما شیعیان ، بدون توجه به مسئولیت زعمای شیعه در قبال ظهور امام زمان علیه السلام چیست ؟
– راهکار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با امتثال امر رسول خدا ؛
– توجه به حدیث ثقلین (بفرموده پیغمبر اکرم)
و تمسک به کتاب خدا، و عترت پیامبر اکرم صلوات الله علیه ، که در حال حاضر امام زمان علیه السلام هستند .
– تحوّل درونی برای درخواست ظهور .
– تغییر سبک زندگی به روش ائمه علیهم السلام .