لزوم توبه اجتماعی برای بازگشت امام بجایگاه الهی

سخنرانی زیبا از حجه الاسلام علیرضا نعمتی

با کنار گذاشتن امام از جایگاه الهی اش جامعه بشری دچار کرونای واقعی شد و تا امروز ، هر نسلی با ادامه ی بی وفائی بعهد امام گناه اجتماعی اش را ادامه داده است .

بعد از قطع آب حیات ( کنار گذاشته شدن امام) هر نسلی بجای تلاش برای اتصال آب (توجه به حق امام در حاکمیت) ، از فاضلاب های مسموم استفاده کرد و حضرت در توقیع راه وصل شدن آب حیات ( بازگشت امام بجایگاه الهی اش) را توبه ی اجتماعی می دانند که لازمست توسط شیعیان صورت پذیرد.