کلیپ تصویری : لزوم ذره بین شدن شیعیان

— ما شیعیان باید بدانیم ضروری ترین نیاز امروز تلاش در جهت برون رفت از غیبت است.

— لازمست تلاش فعالین مهدوی متمرکز به پیگیری درباره ی راهی شود که خداوند و معصومین علیهم السلام برای برون رفت از غیبت فرموده اند.