قضیه تلاوتی که استاد عبدالباسط برای خواندن آن در حرم امام کاظم علیه السلام از محضر آن حضرت اجازه گرفتند و تلاوتی ماندگار شد. به گفته یک پیرمرد عراقی که در این مجلس (در کاظمین) حضور داشته است.