لزوم تغییر نیت با تکیه بر روایات قسمت سوم

ماجرای رحبه ی کوفه

— براحتی از روایاتی که معصومین علیهم السلام در موضوع مهدویت و ظهور فرموده اند میتوان فهمید که راه برون رفت از غیبت را به شیعیان نشان داده اند .
– یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه معصومین بوده نحوه ی درخواست شیعیان و نوع نیتی است که باید نسبت بظهور داشته باشند که بخوبی روشنگری نموده اند.

– یکی از این موارد جریان “میدان رحبه ی کوفه” است که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند.

— از اصرار امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از انتخابشان از طرف مردم ( بعد از مرگ عثمان) به اینکه لازمست مردم نگاهشان را بایشان غدیری قرار دهند اهمیت نیت در نوع ظهورخواهی آشکار می شود.

در این کلیپ باستناد جریان میدان رحبه ی کوفه ، با دلایل کافی ثابت شده لازمست شیعیان نیتشان را در ظهور خواهی تنها فرَج و گشایش برای امام مظلومی که بیش از ۱۱۸۰ سال است از حقشان محروم شده اند قرار دهند و لاغیر.