مباهله جلوه ای از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه