مراسم سخنرانی شام شهادت امام رضا صلوات الله علیه

 

موضوع : نکات کلیدی و مهم در ارتباط با موضوع غصب فدک.

سخنران : حجه الاسلام میرزائی