توضیح مبسوط و زیبا از جناب حجه الاسلام ضیائی

درباره ی کلماتی از توقیع برای اثبات معنای ظهور برای المشاهده.

ذکر دو دلیل روائی از امام سجاد صلوات الله علیه و امام زمان ارواحنافداه که واژه ی مشاهده در معنای ظهور بکار رفته است.