مصداق وفای بعهد امامت چیست؟

راهکار برون رفت از غیبت شماره ی (۱۶) 

 

موضوع :مصداق وفای بعهد امامت چیست؟

— واجب ترین واجب فراموش شده راهکاریست که حضرت در توقیع به شیخ مفید فرمودند.

— چرا اطاعت و تبعیت از امام یا تقلید از مراجع مصداق “اجتماع قلوب در وفای بعهد امامت” نیست؟

— اطاعت ، تبعیت و تقلیدی که حضرت از شیعیان خواسته اند به چه معناست ؟

— چرا تقلیدِ از مراجع همان تقلیدی که در روایت آمده نیست؟

— علامت عدم اجتماع قلوب در وفای بعهد امامت اینست که توقّع شیعیان برای رسیدن به مزایای ظهور بیش از آمادگی شان برای پرداخت هزینه ای جهت تحقق ظهور است .

 

 

نامه ای به برادر باایمان و دوست رشید ما، أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید که خداوند عزت وی را مستدام بدارد.

سلام خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخلاص آراسته ای و در اعتقاد و ایمان به ما دارای امتیاز مخصوصی هستی. ما در مورد نعمت وجود تو خداوند یکتا را سپاسگزاریم.

از پیشگاه مقدس خداوندی استدعا می کنیم که برسید و مولای ما حضرت محمد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او درود و صلوات پیاپی و بی نهایت خویش را نازل فرماید.

از آن جا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم.

شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانی. خداوند عزت و توفیق اطاعتش را به آنان مرحمت فرماید و مهمّات آنان را کفایت کرده، در پناه لطف خویش محفوظشان دارد. ( قسمتی از توفیع شریف)