معنای اذن الهی
ذکر یکی از موانع ظهور ( عامل کاهش دهنده ی توان شیعیان)

 

از دوجهت اعتقاد داریم خدا و معصومین برای برون رفت از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف راهکاری گفته اند :

اول : لطف خدا و معصومین به مردم ،

دوم : بر اساس مکری که خدا نسبت به دشمنان دارد.

یعنی لازمه ی لطف خداوند اینست که چون از آینده خبر دارد قبل از اینکه غیبت آغاز شود راهی را برای پیشگیری از آن به شیعیان ارائه داده باشد تا آنها بتوانند خود را از آن برهانند ، همچنین نمی شود معتقد بود دشمنان بتوانند با مکر خود مشیت الهی را تغییر دهند بلکه معتقدیم مکر الهی بالاتر است و با وجود ترفندهای دشمنان برای جلوگیری از خواست خداوند ، چیدمان امور از قبل بطریقی انجام شده بود که مکر آنها را خنثی کند ، به این دو دلیل معتقدیم خدا و معصومین در قرآن و روایات برای برون رفت از غیبت راهکاری ارائه داده اند .
باید دانست راههای برون رفت از غیبت برای اهل کتاب نیست یعنی یهودیها و مسیحیها و بودایی ها لازم نیست انجام دهند تا ظهور شود ، آنها در رسیدن به ظهور تأثیر گذار نیستند فقط شیعیان تأثیر گذارند.

معنای اذن الهی برای ظهور:
معنای اذن اینست که خداوند باید تشخیص دهد درجه ی آمادگی شیعیان برای پذیرش امام آیا باندازه ای هست که اذن ظهور را صادر کند؟ پس معنای اذن این است که ما باید تلاش خودمان را بکنیم تا خدا تشخیص دهد جامعه الآن به آن درجه از شناخت و آمادگی رسیده که حضرت را آنچنان قبول دارد که مانند اجدادشان بشهادت نخواهند رسید نه اینکه همه ی تلاشمان را تعطیل کنیم و بگوییم تا خدا اجازه ندهد ظهور نمیشود این تعطیلی فکر و عقل من است و خدا اینرا نمیخواهد .