پاسخی به منکرین غدیر ( ۱۲ )

– مهمترین قصد منکرین غدیر از فعالیتهای شبانه روزی زدنِ تیشه به ریشه اعتقاد ما شیعیان نسبت به امام و امامت و ایجاد شبهه در این باره است.
– یکی از شبهه‌هایی که جهت از هم پاشیدن اعتقاد صحیح شیعیان به امام و امامت از طرف منکرین غدیر در بین مسلمانها و بخصوص شیعیان انجام می‌شود ، مطرح کردن این قسمت از آیه شریفه قرآن کریم ، یعنی (ایاک نستعین) است .
– آیا معنای ایاک نستعین این است که ما هیچگاه و بهیچ عنوان و هیچ نوع کمکی از هیچکس و یا از هیچ چیز نخواهیم ؟!
– منکرین غدیر چه جوابی برای حلّ تناقضی که خود مطرح میکنند دارند؟ که هم به اصطلاح خود مشرک نباشند ! وهم از دیگران برای انجام کارهایشان کمک بگیرند ؟
– آیا در میان پیامبران الهی کمک گرفتن از مادون خود برای انجام کار فرا بشری صورت گرفته است ؟
– پاسخ به منکرین غدیر با آیات ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ سوره نمل قرآن کریم .
– مفهوم توحید واقعی به فرمایش امام هادی صلوات الله علیه در زیارت جامعه کبیره چیست ؟