برتری معصوم علیه السلام بر جمیع مخلوقات به چه معناست؟

– امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره از پایین‌ترین درجه شناخت ائمه شروع کردند و ما را به تدریج به اوج قلّه شناخت امام(در این زیارت) رسانده اند .
– قلّه معرفت امام ، نهایتی ندارد و تنها در دنیا نیست بلکه تا بهشت ادامه دارد .
– حدّ معرفت امام را در این دنیا امام زمان علیه السلام تعیین می کنند .
– مقام امام (چهارده معصوم) با هیچ یک از مخلوقات و حتّی با انبیاء قابل قیاس نیست ،چرا که انبیاء و پیامبران اولوالعزم (بجز پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که جزء ۱۴ معصوم هستند)، حجت بر مردم زمان خودشان آن هم در مکان محدودی بودند ، ولی ۱۴ معصوم علیهم السلام حجت هستند بر مخلوقات در جمیع آسمانها و زمینها (در همه زمانها) .
– در بخش چهاردهمِ زیارت جامعه کبیره (به تعبیر ما) امام هادی علیه السلام ، با شرح این فراز از زیارت جامعه کبیره ، ما را به اوج قلّه معرفت امام می‌برند . (توضیح درباره فرازهای نام برده شده) ؛
فبلغ الله بکم اشرف محلّ المکرّمین
واعلی منازل المقرّبین و ارفع درجات المرسلین
و در ادامه برای درک عظمت این مفاهیم امام هادی علیه‌السلام این مطالب را می فرمایند ؛
حیث لا یلحقه لاحق
ولایفوقه فائق
ولایسبقه سابق
ولایطمع فی ادراکه طامع .