کلیپ تصویری نکاتی از توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید ،

شرط ظهور (۴)

موضوع :

— معنای حق معرفتی که برای وفای بعهد امامت لازمست چیست؟

۱ – آیا شناخت امام به اینکه قدرت رفع مشکلات و ایجاد عدالت دارد بالاترین حد معرفت (حق معرفت) نسبت به اوست؟

۲ – موفقیت در وفای بعهد امام نیاز به سوخت دارد که از جایگاه معرفت تامین می شود ، یعنی تا شیعیان حق معرفت نسبت به امام پیدا نکنند قادر به وفای بعهد امامت نخواهند شد.

۳ – اینکه شیعیان باید امام زمان علیه السلام را با حق معرفت نسبت به ایشان بخواهند تا ظهور شود سنتی الهیست و شاهد قرآنی اش جریان حضرت یوسف است.

۴ – چه تشابهی بین درخواست عزیز مصر برای خروج حضرت یوسف از زندان جهت تعبیر خوابش با درخواست شیعیان برای ظهو امام زمان علیه السلام جهت ایجاد عدالت و رفع مشکلاتمان و برخورداریمان از مزایای ظهور وجود دارد؟