شرح موضوعی خطبه ی غدیر (۹)

موضوع :
۱ – شرح موضوعی خطبه ی غدیر یعنی چه؟
۲ – پیشنهاد حفظ خطبه ی غدیر

متن خطبه ی غدیر را می توان به ۱۲ موضوع تقسیم کرد ، یعنی اگر بخواهیم ببینیم خطبه ی غدیر شامل چه موضوعاتی است ؟ اصلا موضوع فرازهای خطبه چند نوع است ؟ میگوئیم می توان ۱۲ موضوع از این خطبه استخراج کرد ، مثلا مطالب درباره ی امام زمان علیه السلام تحت عنوان “امام زمان” قرار می گیرد.

حفظ خطبه ی غدیر به چهار صورت :

۱ – حفظ “متن” خطبه ی غدیر از ابتدا تا انتها ، با ترجمه.

۲ – حفظ “متن” یک یا چند موضوع از موضوعات خطبه ی غدیر با ترجمه .

۳ – حفظ “شرح و توضیح” اقلا ۵ فراز از یک یا چند موضوع خطبه ی غدیر ، با ترجمه ( مثلا یک فراز از موضوع شماره ی “۱” — ۳ فراز از موضوع شماره ی “۳” و یک فراز از موضوع شماره ی “۱۰” )

۴ – حفظ “شرح و توضیح” یک یا چند موضوعی که توسط مروج الاسلام گنجی داده شده است ( با ذکر برخی از متن خطبه – با ترجمه)

با هریک از حافظین خطبه ی غدیر (بزرگوارانی که به یک یا چند صورت پیشنهادیِ ما خطبه را حفظ کرده و از طریق سامانه ی
۳۰۰۰۷۳۳۳۱۳ بما اطلاع دهند) مصاحبه می شود و هدایائی تقدیمشان خواهد شد