کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۳)

موضوع: معنای عزاداری کامل

 

— عزاداری واقعی و کامل حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه وقتی است که مطابق زیارت عاشورا بنیانگذاران ظلم به اهل بیت شناسانده شوند.

— در هر ۵ نوبتی که در زیارت عاشورا دست اندرکاران شهادت امام حسین لعن شده اند قبل از لعن آنها ابتدا ظالمین قبلی که اساس ستم را بر اهل بیت پایه گذاری کردند لعن و نفرین شده اند یعنی زیارت عاشورا ریشه ی کار یزید را در سقیفه معرفی می کند و عزاداری واقعی اینست که گریه ی بر سیدالشهدا موجب لعن و نفرین بر موسسین ظلم بر اهل بیت یعنی اهل سقیفه شود و اینجاست که گریه ی بر امام حسین ارزش واقعی اش را پیدا می کند.