کلیپ تصویری : لزوم تغییر نیت با تکیه بر روایات(۵)

معنای قائل به امامت امام و منتظرظهور.

— منشا همه ی تفرقه ها و بی نظمی ها نبودن امام بر حکومت دنیاست .

— با اینکه یکی از اهدافی که از بعد از پیامبر برزمین مانده و انجام نشد حکومت امام است ولی ائمه هرنوع تلاشی را در این جهت نپذیرفتند چون تلاشگرانی مثل ابوسلمه و ابومسلم ” قائل” بامامت امام نبودند ( به امام از منظری که در غدیر تعیین شده نگاه نمی کردند)

امام صادق صلوات الله علیه در روایت ابوبصیر در یک جمله ی کوتاه با گفتن : هرکس امر ما را بشناسد بخاطر انتظارش برایش فرَجی حاصل می شود فهماندند کسی که نگاهش برای به حکومت رسیدن امام غدیری نیست منتظر محسوب نمی شود. (اگر چه برای فرَج زیاد دعا کند)