معنای “مستودع العهد الماخوذ علی العباد”

شرح و توضیح توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید (قسمت چهارم)

برخی از دوستان بخاطر کم توجهی ، به برخی از مطالبی که در نامه ی امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشته شده ایراداتی گرفته اند و بخاطر این ایرادات نسبت به اصل ارسال نامه به شیخ مفید شک کرده اند و چون ممکن است این شک و شبهه شان را باز هم در جامعه منتشر کنند ما ضمن ترجمه و توضیح متون نامه ، شبهه های مطرح شده را هم پاسخ خواهیم داد ، ان شاءالله.

اشکال دوم : از کجا معلوم منظور از “مستودع العهد الماخوذ” وفای بعهد غدیر است؟

پاسخ :

حضرت میفرمایند اگر کسی بخواهد به عَهدی که بر عُهده دارد وفا کند من مرکز آنم .

پیغمبر اکرم پس از گرفتن بیعت در غدیر وفای به آن را از همگان خواستند و دستور دادند این بیعت و وفای به آن به طبقات و نسلهای بعد نیز رسانده شود (تا هرکسی که در جبهه ی ولایت امیرالمومنین قرار میگیرد بیعت و وفای به آن را نیز بپذیرد ) پس عَهدی که پیامبر از همه برای ائمه گرفتند برعُهده ی هرکسی است که از شیعه بودنش دفاع می کند و امام زمان علیه السلام با نامگذاری خود بعنوان “عَهد گرفته شده” خود را مصداق آن بیعت و وفای به آن تعیین فرمودند.