پاسخی به منکرین غدیر ( ۸ ) 

موضوع – معنای وحدت از قرآن و روایات .
– یکی از فروع دین که مانند نماز واجب است ، امر به معروف و نهی از منکر است .
– پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در خطبه غدیر راس امر به معروف را تبلیغ ولایت امیر المومنین صلوات الله علیه و نهی از منکر را بر حذر داشتن از انجام ندادنِ این فرمان بیان فرمودند .
– یکی از صفات حسنه ، قدر دانی و تشکر از عمل خوبی است که دیگران نسبت به ما انجام میدهند و طبق فرمایش خدا در قرآن کریم می بایست یا با بهتر از آن نیکی پاسخ دهیم و یا مانند آن را .
– برعکس اگر فردی یا گروهی عمل انحرافی و منفی انجام دهد و ما ناآگاهانه و یا آگاهانه به او و یا آنها بها دهیم و برخلاف عمل منکرشان آنها را تائید کنیم موجب ایجاد انحراف این فرد یا گروه میشویم ، چرا که آنها این برخورد را به حساب حقانیت خود میگذارند و از مسیر انحرافی خود نه تنها برنمی گردند بلکه در مسیر باطل خود تثبیت هم میشوند .
( نمونه ای از این برخورد منکرین غدیر در این کلیپ ) .