پاسخی به منکرین غدیر ( ۹ ) 

موضوع ، معنای وحدت از قرآن و روایات
– امر ولایت امیرالمومنین بحدّی واضح است که علی رغم کم کاری شیعیان در این زمینه ، در ۴۰ – ۵۰ سال اخیر حدود ۵۰ میلیون سنی شیعه شده اند ، بخصوص بعد از نوشتن کتاب الغدیر علامه امینی رحمت الله علیه .
– وظیفه شیعه این است که به نحو صحیح و بدون وقفه و کامل ، تبلیغ ولایت امیر المومنین را بکند و هرگز دست از تبلیغ برندارد .
– به حدّی بعضی از شیعیان تمنّای وحدت با سنیها را میکنند ، که منکرین غدیر برای ما شرط هم میگذارند!( نمونه ای از شرطهای یک منکر غدیر)
همه ی مطالبی که درباره ی اولی و دومی وسومی و نیز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ارتداد برخی صحابه شیعه معتقد است در کتب منکرین غدیر موجود است.