رد علی منکری غدیر ۱۲

معنی ایاک نستعین، هل الاستعانه من الائمه علیهم السلام هی شرک بالله؟