در اینکه امیرالمومنین علیه السلام پس از غصب خلافتشان ؛ بخاطر کمک به پیشرفت اسلام با خلفا همکاری می کردند شکی نیست ؛ عده ای که منادی وحدت بین شیعه و سنی هستند معتقدند وقتی حضرت از حقشان گذشتند و بخاطر حفظ اسلام با آنها همکاری کردند ماهم باید به تبعیت از حضرت وحدت را با سنی ها حفظ کنیم و از خلافت حضرت چیزی نگوئیم ؛ آیا درست است؟

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید!