کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۵)

موضوع : فقط تبیین “موضوع” غدیر فلج کننده ی منکرین ولایت است.

 

— برگزاری مراسم عید غدیر نباید شبیه جشن تولد و شیرینی خوران برگزار شود ( فقط به خوردن و اطعام اکتفا شود) بلکه هدف از تشویق به اطعام در عید غدیر برای اینست که شیعیان با خیال راحت بنشینند و به تبیین موضوع غدیر و حقی که امام دارد بپردازند.

— چون سنی ها ادعای محبت به اهل بیت دارند براحتی میتوان باطل بودن حاکمین ظالم به اهل بیت را ثابت کرد ولی فقط بوسیله ی اثبات موضوع غدیر میتوان باطل بودن اولین ظالم و ریشه ی ستم را اثبات نمود.