باسمه تعالی

 پاسخی به منکرین غدیر ۱۸ 

 موضوع غدیر هم قابل انکار نیست!

— منکرین غدیر “جریان غدیر” را نتوانسته اند منکر شوند زیرا بیشترین راوی را دارد و بصورت متواتر نقل شده است ولی “موضوع غدیر” را (خلافت و وصایت امیرالمومنین و بقیه ی ائمه ، صلوات الله علیهم ، پس از پیامبرصلی الله علیه و آله) منکر می شوند .

— در این کلیپ که با تحقیقات فراوان تهیه شده ، ثابت شده با وجود ۷۸ جمله ی کلیدی که درباره ی جانشینی ائمه در ۲۱ کتاب معتبر منکرین غدیر هم اکنون موجود است باید گفت ۱۰۰٪ هدف پیامبر از ایراد خطبه ی غدیر ، برای شیعه و سنی تحقق یافته است.

— پس باید ادعا کرد : “موضوع غدیر” هم ، مانند “جریان غدیر” ، قابل انکار نیست .

— برای دریافت نام کتب منکرین غدیر و جملات کلیدی پیامبر که طی ۲۳ سال رسالت ایشان درباره ی خلافت بلافصل ائمه پس از خود فرموده بودند حتما این کلیپ را ملاحظه فرمائید.