نحوه ارسال نامه به شیخ مفید

شرح و توضیح توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید (قسمت سوم)

برخی از دوستان بخاطر کم توجهی ، به برخی از مطالبی که در نامه ی امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشته شده ایراداتی گرفته اند و بخاطر این ایرادات نسبت به اصل ارسال نامه به شیخ مفید شک کرده اند و چون ممکن است این شک و شبهه شان را باز هم در جامعه منتشر کنند همراه با ترجمه و توضیح ، شبهه های مطرح شده را هم پاسخ خواهیم داد.

اشکال اول : نامه از طرف امام زمان علیه السلام نیست چون با “بسم الله الرحمن الرحیم” شروع نشده است !