شرح دعای عرفه (۲)

موضوع :

نقشه ی پیشنهادی امام حسین صلوات الله علیه برای خداپسندانه شدن.