کلیپ تصویری : نمی از معرفت امام در زیارت جامعه کبیره
(۷:۵۲دقیقه)

 

— زیارت جامعه کبیره تا زمان ظهور کاملترین منبع برای دستیابی به بالاترین حد معرفت نسبت به امام است ولی میزان رشد معرفت به امام در زمان ظهور به نسبت ۲ به ۲۷ خواهد بود البته همان هم به نسبت ظرفیت دنیاست که مثل روزنه ای در مقابل کهکشانهاست (کسب معرفت به امام در دنیا به تناسب روزنه بودنش است و در بهشت این نسبت با مقیاس بی نهایت بودن بهشت خواهد شد.

— خداوند به امام ۳ چیز داده که به احدی از عالمیان نداده است :

۱ — ائتمنکم علی سره= خدا امام را امین سرّش قرار داده است.

۲ — واسترعاکم امر خلقه = امام را دست و چشم و گوش خودش برای ارتباط با مخلوقات قرار داده است.

۳ — و قرن طاعتکم بطاعته = اطاعت از امام را بمنزله ی اطاعت از خودش قرار داده است.