کلیپ تصویری طرح مبلغین غدیر (۱۱)

موضوع : هشدارهای پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر.

سوالات ماه یازدهم ( ذیقعده) :

۱ – چرا پیامبر در خطبه ی غدیر هشدارهائی دادند؟
۲ – آیا هشدارها یا ملاحم و فتنی که معصومین فرموده اند جزو پیش بینی هائی است که حتما باید انجام شود؟
۳ – از کجای قرآن می فهمیم حضرت آدم قرار نبود برای همیشه در بهشت( باغ سرسبزی که روی زمین بود) بماند؟
۴ – نمونه ای از هشدارهای پیامبر که بوقوع پیوسته و هم اکنون منکرین غدیر همان را بیان می کنند بنویسید.
———————-