پاسخ های کوبنده قسمت ششم

هشدار به مهاجرین و انصار برای توجه به حق امام

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر