کلیپ تصویری نکاتی از توقیع امام زمان للیه السلام به شیخ مفید ،

شرط ظهور (۵)

موضوع :

هم گلایه و هم راهکار برون رفت از غیبت

— چرا نمی توانیم قبول کنیم فرمایش حضرت در توقیع ( …ولو ان اشیاعنا….) فقط گلایه است و راهکاری برای برون رفت از غیبت نیست؟

— چرا دعا برای ظهور باید با انگیزه ی دلسوزی نسبت به از بین رفتن حق حاکمیت امام باشد نه فقط بخاطر رفع ظلم و ایجاد عدالت؟