وفای بعهد امام جایگزین همه تعهدات است

کلیپ تصویری راهکار برون رفت از غیبت(۲۳)

موضوع : وفای بعهد امام جایگزین همه ی تعهدات است.

— تمام تعهداتی که برعهده ی انسان است به دوقسمت کلی میشود :

۱ – تعهداتی که خدا در عالم ذر از همه گرفته است.

۲ – تعهدات قراردادی که در دنیا بین افراد منعقد می شود و نسبت به افراد فرق می کند .

آیا امام عصر ارواحنافداه وفای به هر دو نوع تعهد را راه برون رفت از غیبت دانستند؟ ( اگر منظورشان این باشد که تا همه ی شیعیان به همه ی تعهداتشان عمل نکنند ظهور نمی شود تکلیفی بیش از توان از شیعیان خواسته اند)

اینکه محور هر اصل و فرعی را در اسلام ولایت امیرالمومنین دانسته اند بمعنای اینست که معنا و صورت صحیح هر اصل و فرعی را ولایت تعیین می کند.

پس اگر به امام متعهد شویم بمعنای تعهد به همه تعهدای است.

در نتیجه باید گفت عهدی که امام عصر ارواحنا فداه در توقیع از شیعیان خواستند “عهد امامت” است.