کلیپ تصویری “وفای بعهد امام حقیقتی که باید درباره اش سخن گفت”
(۳۱دقیقه)

 

 

— هرگاه واژه های دینی ، یا به غیر معنای اصلی اش معنا شوند و یا اصلا معنا نشوند ، نوعی تحریف در دین ایجاد می شود

— امر بمعروف و نهی از منکر به غیر معنای اصلی اش معنا شده ، یعنی معمولا آن را محدود به یکی از مصادیقش (حجاب خانمها) کرده ایم در حالیکه مطابق خطبه ی غدیر ، امر بمعروف و نهی از منکر جزو اساسی ترین اصول دین است .

— با اینکه روایات زیادی درباره ی لزوم وفای بعهد امام وجود دارد ولی چون این موضوع از ابتدای اسلام بدرستی تفهیم نشد و طبعا به آن عمل نکردند مسلمانان بیشترین ضربه را بخاطر بی وفائی بعهد امام خورده اند.

–وفای بعهد امام قبل از عمل است ، باین معنا که کسی که میخواهد وفای بعهد امام کند باید قبل از انجام هر عملی سمت و سوی قلبش را متوجه حقی که امام در حاکمیت بر دنیا دارد ، کند مانند وقتی که راننده قبل از رسیدن به تقاطع تعیین مسیر می کند ، چنین شخصی مثلا دعای برای ظهور را به نیت برگشت امام بجایگاه غدیر می کند ، هر حرفه و کار و شغلش هم تحت تاثیر حق از دست رفته ی امام است .

— قلب وقتی متعهد بعهد غدیر باشد دغدغه ی برگشت حق حکومت به امام را دارد و مثل قطب نما و قبله نمائیست که بر نشان دادن جهت تنظیم شده و لذا هرکار کند در جهت لزوم برگشت حق به امام است.