منکرین غدیر چون نمیتوانند با وجود بیشترین روایت در باره غدیر از شیعه و سنّی ، منکر غدیر بشوند ، سعی در تحریف حقیقتِ واقعه غدیر دارند .
– یکی از راههائی که میشود به وصایت امیر المومنین علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بیشتر یقین کنیم ، استناد به حرفها و استدلالات سست و بی پایه و اساس منکرین غدیر در کم اهمیت نشان دادن واقعه غدیر است .